CLASSY.美容企画の受付を開始しました

光文社     CLASSY.7月28日発行号 美容連合 (〆切:6月4日)の受付を開始いたしました。